Sajam u Radgoni

Sajam u Radgoni

Od 26.-31. kolovoza 2017. godine izlažemo na sajmu u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija).
Donosimo nekoliko fotografija sa sajma: